Så hindrar du fåglar från att krocka med dina fönster

De flesta har varit med om att höra en duns på rutan och hitta en död eller omtumlad fågel på marken. Det är alltid lika ledsamt och känns onödigt. Som tur är finns det flera sätt att förhindra detta från att ske.

Tunna vita linjer som räddar fåglar

Ett enkelt sätt att förhindra fåglar från att flyga in är att rita ljusa lodräta streck med ungefär 5-10 cm avstånd på dina glasrutor. Använd en glasmarkör och en linjal. Fåglar undviker att flyga mellan vertikala hinder. Använd en ljus färg och inte svart då fåglar inte ser svart lika bra. Du kan också sätta upp dekaler i en ljus färg på fönstret med cirka 10 cm mellanrum då det fungerar på liknande sätt. Fördragna gardiner och släckta ljus inomhus gör också att fågeln ser att det inte gör att flyga igenom rutan. Att sätta upp dekaler med svarta fåglar gör ingen eller liten skillnad.

fåglar som flyger in i fösnter

Inglasade balkonger och busskurer är extra utsatta

Inglasade hörn och glasväggar som sitter mittemot varandra är särskilt farliga för fåglar då de inte ser att glaset utgör ett hinder utan försöker flyga igenom. Har du en inglasad balkong eller veranda är det därför extra viktigt att du vidtar åtgärder gör att fåglarna inte skall krocka med glaset.

Tusentals fåglar dör av fönsterkrockar

Vid University of British Columbia har man samlat in data kring antalet fönsterkrockar som sker runt universitetets byggnader varje år sedan 2014. Man har genom studierna kommit fram till att ungefär 10 000 fåglar dör av krockarna med universitetets fönster varje år. Alla fåglar dör inte direkt. Vissa blir så pass omtöcknade att de inte kan försvara sig mot rovfåglar, katter och andra rovdjur som lär sig att de förvirrade fåglarna är ett lätt byte.

10 000 döda fåglar varje år runt ett universitet ger en skrämmande uppfattning om hur många fåglar som dör genom att krocka med fönster och glas. Dock är det hoppfullt att det ganska enkelt går att åtgärda.

Rädda en fågel som flugit in i ditt fönster

Om du hittar en omtöcknad fågel nedanför ditt fönster kan du ge den tid att återhämta sig genom att lägga ner den i en papperspåse och lägga en kökshandduk över. Titta till den med jämna mellanrum. När den verkar vara pigg kan du ta bort handduken så fågeln kan flyga iväg. Tvätta händerna noggrant efter det att du tagit i fågeln då den kan bära på parasiter och sjukdomar.

Om fågeln har brutit vingen eller verkar skadad på annat sätt skall du inte försöka dig på att ta hand om den själv. Det bästa du kan göra är att ringa länsstyrelsen eller polisen. De vet vart du skall vända dig. I större städer finns frivilligorganisationer som har behörighet att ta hand om vilda och skadade fåglar. Hittar du en död rovfågel eller en fågel som verkar ovanlig skall du också anmäla det till polisen.

Telefonnummer till organisationer som tar hand om skadade fåglar

Polisen: 114 14
Fågelcentralen i Västra Götaland: 073-310 57 73
Lycksele Djurpark: 0950 -163 63
Skånes ornitologiska förening: 070-266 14 66

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt Blekinge: 073-631 79 29
Dalarna: 073-024 68 24
Gotland: 070-225 32 91
Gävleborg: ​​073-062 07 05
Halland: 070-880 86 05
Jämtland/Härjedalen: 073-083 34 39
Kalmar/Oskarshamn: 070-497 46 78
Norrbotten: 070-222 21 77
Nynäshamn: 070-414 73 82
Skåne: 070-547 16 10
Uppsala: 070-774 70 70
Värmland: 070-469 32 11
Örebro: 070-256 73 95
Östergötland: 070-236 38 34

Vi är experter på fönster!
11 Jul 2022