Självöppnande fönster till växthus

Ett självöppnande fönster är ett mycket viktigt tillbehör till alla växthus. Ventilation är väldigt centralt i ett växthus – och då finns det inget som slår en automatisk lucköppnare. Vill du slippa springa fram och tillbaka för att justera manuellt så är det självöppnande fönster någonting för dig.
Moderna fönsteröppnare har dessutom ofta temperaturkontroll så att du kan bestämma när den ska öppnas. Ett vanligt intervall är mellan 17 och 25 grader C.

Underlättar skötsel väsentligt

Självöppnande fönster underlättar skötseln av ett växthus i en mycket hög grad. Det ger ägaren av växthuset chansen att resa bort i några dagar utan att behöva ställa upp fönster eller dörrar. Risken för överhettning försvinner också med hjälp av självöppnande fönster.

Men hur ska man sköta om fönsteröppnarna? Vissa tillverkare rekommenderar att man ska in till kolven till öppnaren under vintern och förvara den frostfritt. Det går att skruva tillbaka den på våren, men om det blir riktigt kallt så klarar den ofta att sitta kvar i växthuset.

En god ide är också att smörja in alla rörliga delar inför odlingssäsongen, i mars eller april. Använd då någon typ av lättflytande olja som WD40 eller någon billigare olivolja. På det sättet kommer de rörliga delarna att röra sig bättre. Öppningsautomatiken får då anstränga sig mindre och fönsteröppnaren får en längre livslängd. Om fönsteröppnaren utsätts för ett sådant slitage att den slutat fungera går det oftast bra att byta ut kolven istället för att byta ut hela apparaten.

God ventilation mycket viktig

Ventilation är överhuvudtaget mycket viktigt i växthus och andra odlingsutrymmen. För att växtligheten ska frodas är det grundläggande med tillförlitlig luftväxling, och då är automatiska fönsteröppnare en viktig del. Luften behöver bytas ut minst var femte minut om lampor står på, ännu oftare om det är sommarvarmt utomhus.

Här är några viktiga skäl till att ha fönsteröppnare och bra ventilation i ett växthus:

  • Evakuering av överskottsvärme. Några grader högre temperatur kan innebära skillnaden mellan lyckad odling och ett sämre utfall. Inte minst gäller detta i ett växthus med artificiell belysning.

  • Kontroll av fukt. Fukten är en annan faktor som måste vara kontrollerad i ett växthus, annars kan det blir problem med växtligheten. Okontrollerad fuktighet kan leda till dåliga odlingsförhållanden som gynnar utveckling av skadedjur och sjukdomar på växterna.

  • Förhindra mögel och svamp. Både mögel- och svampsporer trivs bättre i fuktiga förhållanden.

  • Kontroll av CO2-halten. Växter har ett behov av koldioxid. Detta innebär att frisk luft hela tiden måste tillföras. För lite koldioxid kommer att minska tillväxten på ett oönskat sätt.

  • Naturlig bris. Utomhusodlade växter påverkas ständigt av vind. Det gör att stjälkarna blir starkare och ger växterna ett bättre intryck. Om växterna bär frukt så är starka stjälkar en stor fördel.

Vi är experter på fönster!
19 Jun 2022