Fönsterbröstning | Bröstningshöjd på fönster

Fönsterbröstning – så fungerar det

Begreppet fönsterbröstning dyker ofta upp när fönster kommer på tal inför en reparation eller renovering. Här ska vi försöka förklara vad begreppet betyder och vilka valmöjligheter det finns.

Med fönsterbröstning menar man ytan under fönsteröppningen som sitter mellan fönsterkarmens underkant och golvet. Fönsterbröstningar finns på såväl fönster som fönsterdörrar. På fönsterbröstningar placeras i regel radiatorn och längst upp avslutas bröstningen i de flesta fall av fönsterbänken.

Bröstning på en fönsterdörr linjerar vanligen med ett fönster som är placerat i anslutning till dörren, detta görs för att få en harmoni med glaset. Denna typ av bröstning kan man även ha i nederkant av höga fönster.

Vad betyder bröstningshöjd för fönster?

Bröstningshöjd är måttet mellan dörrkarmens underkant till det synliga glaset ovanför droppblecket. Man kan också säga det som att det är måttet mellan underkanten på tröskeln till glasets början. Bröstningshöjden varierar mellan olika fönster och fönsterdörrar, men i de flesta fall handlar det om den allra nedersta delen av fönstret.

Bröstade fönster ger ett hemtrevligt och ombonat intryck och är därför mycket populära, men det är också vanligt med fönster som inte har bröstning. Lägre fönster har mycket sällan bröstning eftersom en sådan skulle leda till ett mycket litet ljusinsläpp. Dessutom ger en bröstning på ett mindre fönster inte alls samma estetiska intryck.

bröstningshöjd fönster

Består ofta av trä eller hårdplast

På en altandörr är bröstningen ned nedre delen som är täckt, alltså inte den glasade delen. Den täckta delen på ett fönster består oftast trä eller en platta av hårdplast beroende på vilken typ av fönster. En annan stor fördel med fönsterbröstning gör att exempelvis en fönsterdörr isolerar bra om den har sådan.

Hos de flesta fönsterföretag går det att hitta fönster och altandörrar med bröstning i olika stil och höjd. Välkommen att fråga oss om du vill veta mer om fönster.

Vi är experter på fönster!
8 Mar 2022