Vilken typ av glas ska man använda till växthus?

Ett växthus ger oss svenskar en möjlighet att förlänga odlingssäsongen med närmare 4 månader - beroende på var i Sverige man bor. Vårt klimat är den största fienden till att göra verklighet av våra drömmar för odling av blommor och av olika växter. Ett växthus ger oss bättre möjligheter och dessutom en möjlighet att experimentera lite mer.

Det avgörande för hur man lyckas och för hur pass mycket effekt man får av ett växthus handlar om hur det är byggt och av vilket material man väljer. Här ska vi titta närmare på glas.

Att välja glas snarare än plast har många fördelar. Dels så handlar det om det rent estetiska. Ett växthus i plast ser ofta lite billigt ut - även när det är nytt - och det har en tendens att bli solkigt i takt med åren. Efter en tid ser man att plasten mörknar och att det estetiska uttrycket går ner. Att det mörknar kommer även att få negativa konsekvenser för själva odlingen: ljusinsläppet minskar och med detta så kommer också växternas näringstillgång att bli sämre.

Fördelar med glas till ett växthus

Glas å sin sida håller sig konsekvent i samma nyans och släpper igenom ljus på ett bättre sätt än plast. Dessutom kan man även se andra fördelar där en sådan handlar om livslängd och där en annan handlar om att glas - nästan uteslutande - ger en bättre effekt än plast sett till resultatet av det man väljer att odla. Men, det finns även nackdelar med glas. Som alla vet så är glas känsligt. Den långa hållbarheten finns bara om man klarar sig från olyckor.

Sten i glashus är ett vedertaget uttryck och det är något som också kommer från någonting: glas går, helt enkelt, sönder. En fotboll, ett fallande föremål från ett träd eller exempelvis tjäle i jorden är samtliga exempel på hur glaset i ett växthus kan skadas. Dessutom så kommer ett val av glas också innebära att man gör ett dyrare val: detta både sett till att glas i sig är dyrare än plast, men även sett till att ett växthus kommer att kräva en mer stabil konstruktion för att klara av den högre tyngden. Det måste man helt enkelt tänka på.

Välj säkerhetsglas till växthuset

En annan sak att tänka på gäller vilket typ av glas man ska välja till sitt växthus. Här finns många olika alternativ att välja mellan och man ska alltid se till att utgå från det egna behovet. Baserat på detta kan man se att exempelvis många nybörjare inom odling väljer en enklare lösning där man exempelvis använder gamla fönster och återbrukar dessa till det egna växthuset. Vilket är ett bra alternativ sett till att man skapar sig en bild om växthus verkligen är något som man vill fortsätta att driva vidare i framtiden.

Något som man emellertid alltid bör tänka på gällande glas och växthus är följande: tjockleken har betydelse. Ett glas med mindre U-värde ger bättre isolering och bättre isolering innebär å sin sida att bättre förutsättningar för växtlighet ges. Dessutom - baserat på det vi ovan nämnde - så ska man alltid tänka på säkerhet. Att välja isolerglas - rena säkerhetsglas - gör att man slipper oroa sig för att glasen går sönder - och att exempelvis du, eller dina barn, skadar sig i samband med att ni vistas i växthuset.

Kostnaden blir högre. Säkerhetsglas och bättre isolerade glas kostar mer pengar, men å andra sidan så får man genom detta en säkrare konstruktion som erbjuder en lång, lång livslängd. Det kommer emellertid även en tid då glasen kommer att behöva bytas ut - ingenting håller för evigt - och då är rådet att man tar professionell hjälp och anlitar exempelvis en glasmästare för jobbet.

Vi är experter på fönster!
27 Feb 2022